PROPOZÍCIE

  

 

ROPOZÍCIE 2024:

11.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN – cyklistické podujatie v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.

Pre malé deti sme pripravili detský pretek Snežnický maratónik.

 
Dátum konania:
sobota 07.09.2024

 

Prezentácia:
Snežnica - ihrisko
piatok 06.09.2024, 18:00 - 19:00 h
sobota 07.09.2024, 08:00 - 9:30 h (detské preteky do 10:15 h)


Štart:
Snežnica - ihrisko
sobota 07.09.2024

10:00 h dlhá trasa 51km
10:25 h krátka trasa 21km
11:00 h detský pretek (postupne po kategóriach 3,6,9,12)

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:
13:00 h - detský pretek „Snežnický maratónik“
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 51 km / 1680m / 3x na trati
Krátka 21 km / 670m / 1x na trati

Detský pretek:
do 3 r. = 1 x okruh na ihrisku
do 6 r. = 2 x okruh na ihrisku
   do 9 r. = 3 x okruh za ihriskom
  do12 r. = 4 x okruh za ihriskom

Kategórie:

Kategórie:
Dlhá trať 51 km:

A1 muži do 29 rokov (1995 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1985 – 1994)
A3 muži do 49 rokov (1975 – 1984)
A4 muži do 59 rokov (1965 – 1974)
A5 muži 60 rokov a viac (1964 a starší)
A6 ženy do 39 rokov (1985 a mladšie)
A7 ženy 40 rokov a viac (1984 a staršie)
 

Krátka trať 21 km:

B1 juniori do 18 rokov (2006 a mladší)
B2 muži do 29 rokov  (1995 - 2005)
B3 muži do 39 rokov  (1985 – 1994)
B4 muži do 49 rokov (1975 – 1984)
B5 muži 50 rokov a viac (1974 a starší)
B6 juniorky do 18 rokov (2006 a mladšie)
B7 ženy do 39 rokov (1985 - 2005)
B8 ženy 40 rokov a viac (1984 a staršie)
BR rodina: 1 dospelý + 1 dieťa (do 15 rokov)

Špeciálna súťaž:

-        Najrýchlejší cyklista z Kysúc (okr. KNM, CA) na krátkej trase 21 km

-        Najrýchlejší cyklista z Kysúc (okr. KNM, CA) na dlhej trase 51 km

-        Vrchár a vrchárka Ostré (horská prémia Ostré - bufet, dlhá trasa, km 15)

-        Kráľ a kráľovná Žiliny (horská prémia Veľký Stránik, dlhá trasa, km 42)

-        Vrchár a vrchárka Zástranie (horská prémia v Zástraní - bufet, krátka trasa, km 15)

 

Detský pretek:

kategórie chlapci:
C1 do 3 rokov (2021 a mladší)
C2 do 6 rokov (2018 – 2020)
C3 do 9 rokov (2015 – 2017)
C4 do 12 rokov (2012 - 2014)

kategórie dievčatá:

D1 do 3 rokov (2021 a mladší)
D2 do 6 rokov (2018 – 2020)
D3 do 9 rokov (2015 – 2017)
D4 do 12 rokov (2012 - 2014)

Prihlásenie:  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón 2024 (sportsoft.cz)

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihlaseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb !

Štartovné - trasa 51 km a 21 km:
€22 –  úhrada do 31.07.2024 (+ štartovací balík) + možnosť objednať tričko (+10 e)
€28 – úhrada do 04.09.2024 (+ štartovací balík)
€35 - úhrada na prezentácií 6.9-7.9.2024 (- bez štart. balíka)

Kategória BR „rodina“ na trase 21km = 1 rodič + 1 dieťa (dieťa má zľavu 50%)

Štartovné - trasa 51 km a 21 km obsahuje:

Varené jedlo + nápoj v cieli, občerstvenie na trati, štartovné číslo s čipom, prihlasovací a výsledkový servis + sms, technické zabezpečenie podujatia, zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli, možnosť umytia bicyklov, úschovna batožiny, sprchy, wc, účasť na tombole, kultúrny program.  

 

Štartovací balíček obsahuje:

- cykloflaša Istrofinal, Rajec 0,75L, tyčinka Bombus, tyčinka Alaska, tyčinka Pečivarne, Power Gel Kompava, EnergoFit Kompava, pamätná magnetka 

Štartovné – detský pretek:
kategórie do 3 - zdarma
kategórie do 6, 9, 12 rokov - štartovné 5,-eur

Platba vopred prevodom na účet, alebo na prezentácií 6.9 - 7.9.2024

Štartovné - detský pretek obsahuje:

Detský štartovací balíček (tyčinka + nápoj), štartovné číslo, pamätná medaila, technické a zdravotné zabezpečenie, možnosť umytia bicyklov, sprchy, wc, kultúrny program.  

 

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojích osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line  prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.
- preteky sa konajú za každého počasia. 

- Vrátenie zaplateného štartovného je možne max. 10 dní pred začiatkom akcie (do 28.8.2024). Storno poplatok je 8e. Po tomto termíne sa štartovné nevracia. Vynimkou môžu byť vážne zdravotné problémy ako je zlomenina alebo vážna udalosť v rodine.

- v prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie alebo mimoriadnej situácie, ktorá sa dotýka nášho podujatia bude už uhradená suma presunutá do nasledujúcich pretekov. V prípade vrátenia štartovného si bude organizátor nárokovať  50% z už uhradenej sumy štartovného.
- zmena programu vyhradená

 

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com

logo