logologo

PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE 2023:

10.ročník  ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN – cyklistické podujatie v nádhernom prostredí Kysuckej vrchoviny.

Pre malé deti sme pripravili detský pretek Snežnický maratónik.

 
Dátum konania:
sobota 02.09.2023

 

Prezentácia:
Snežnica - ihrisko
piatok 01.09.2023, 18:00 - 19:00 h
sobota 02.09.2023, 08:00 - 9:30 h (detské preteky do 10:15)


Štart:
Snežnica - ihrisko
sobota 02.09.2023

10:00 h dlhá trasa
10:25 h krátka trasa
11:00 h detský pretek

Cieľ:
Snežnica - ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:
12:30 h - detský pretek „Snežnický maratónik“
15:00 h – ISTOFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
16:00 h – Žrebovanie tomboly

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá 51 km / 1680m / 3x na trati
Krátka 21 km / 670m / 1x na trati

Detský pretek (1x /2x/ 3x /4x okruh na ihrisku)

Kategórie:

Kategórie:
Dlhá trať 51 km:

A1 muži do 29 rokov (1994 a mladší)
A2 muži do 39 rokov  (1984 – 1993)
A3 muži do 49 rokov (1974 – 1983)
A4 muži do 59 rokov (1964 – 1973)
A5 muži 60 rokov a viac (1963 a starší)
A6 ženy do 39 rokov (1984 a mladšie)
A7 ženy 40 rokov a viac (1983 a staršie)
 

Krátka trať 21 km:

B1 juniori do 18 rokov (2005 a mladší)
B2 muži do 29 rokov  (1994 - 2004)
B3 muži do 39 rokov  (1984 – 1993)
B4 muži do 49 rokov (1974 – 1983)
B5 muži 50 rokov a viac (1973 a starší)
B6 juniorky do 18 rokov (2005 a mladšie)
B7 ženy do 39 rokov (1984 - 2004)
B8 ženy 40 rokov a viac (1983 a staršie)
BR rodina: 1 dospelý + 1 dieťa (do 15 rokov)

Špeciálna súťaž:

-        Najrýchlejší na krátkej trase 21 km

-        Najrýchlejší na dlhej trase 51 km

-        Vrchár a vrchárka Ostré (horská prémia Bistro Ostré, dlhá trasa, km 15)

-        Kráľ a kráľovná Žiliny (horská prémia Veľký Stránik, dlhá trasa, km 42)

-        Vrchár a vrchárka Zástranie (horská prémia v Zástraní, krátka trasa, km 15)

 

Detský pretek:

kategórie chlapci:
C1 do 3 rokov (2020 a mladší)
C2 do 6 rokov (2017 – 2019)
C3 do 9 rokov (2014 – 2016)
C4 do 12 rokov (2011 - 2013)

kategórie dievčatá:

D1 do 3 rokov (2020 a mladší)
D2 do 6 rokov (2017 – 2019)
D3 do 9 rokov (2014 – 2016)
D4 do 12 rokov (2011 - 2013)

Prihlásenie:  ---TU---

Číslo účtu na úhradu štartovného IBAN: SK25 8330 0000 0021 0111 8971
Variabilný symbol (VS): ID číslo pridelené pri registrácií
Do poznámky:  meno a priezvisko !
Za prihlaseného ste považovaný až po prijatí úhrady štartovného.

POZOR: Limitovaný počet účastníkov je 600 osôb !

Štartovné - trasa 51 km a 21 km:
€20 – pri prihlásení a úhrade do 01.08.2023 (štartovací balík)
€27 – pri prihlásení a úhrade do 29.08.2023 (štartovací balík)
€33 - pri úhrade na prezentácií 1.9-2.9.2023 (bez štart. balíka)

Kategória „rodina“ na trase 21km = 1 rodič + 1 dieťa (dieťa má zľavu 50%)

Štartovné – detský pretek:
kategórie do 3, 6, 9, 12 rokov - štartovné 4,-eurá
Platba vopred prevodom na účet, alebo pri prezentácií v deň štartu.

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčasťnuje cykloakcie na vlastné nebezpečie
  a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú prilbu po celú dobu cykloakcie
- účastník  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu (ide sa bez vylúčenia dopravy)
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
  tretích osôb
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojích osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line  prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.
- preteky sa konajú za každého počasia, v prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémia sa štartovné nevracia, vklady vopred prihlásených pretekárov, ktorý sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené
- zmena programu vyhradená

 

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojích osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (CYKLO TEAM LAVÍNA, IČO: 50578812). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese sneznickymaraton@gmail.com