ŠTARTOVNÉ


Pozor: za prihlaseného ste považovaní až po úhrade štartovného.

 • 33,- eur
  na prezentácií 1-2.9.2023
  • varené jedlo + nápoj v cieli
  • technické a zdravotné zabezpečenie
  • štartovné číslo s čipom
  • účasť na tombole
 • NA PREZENTÁCIÍ
 • 4,- eur
  detský pretek
  • detský štartovací balíček
  • technické a zdravotné zabezpečenie
  • štartovné číslo
  • pamätná medaila
 • NA PREZENTÁCIÍ